Nauka w stylu agentów CSI jest ekscytująca

Spin-Off Strategii Edukacyjnej poprzez Kryminalistykę promującej nauki ścisłe i postawy obywatelskie wśród uczniów

Projekt zainicjuje Europejską Sieć Kryminalistyki w Nauczaniu, aby połączyć szkoły i nauczycieli korzystających z Edukacyjnego Zestawu Kryminalistycznego