Да направим ученето вълнуващо посредством ефекта на криминалистиката

Следващата стъпка в Криминалистичната Наука, като Образователна стратегия Насърчаваща Научни знания и Гражданството на Европейските студенти

Европейската Мрежа за Криминалистика в образованието ще бъде създадена с цел свързването на всички училища и учители използващи Криминалистичния Инструментариум