Εξερεύνηση επιστήμης και διεπιστημονική μάθηση μέσω εγκληματολογία

Έναρξη μιας Εκπαιδευτικής Στρατηγικής της Επιστήμης της Εγκληματολογίας για την Προώθηση της Επιστημονικής Παιδείας και της Ιθαγένειας των Ευρωπαίων Φοιτητών

Ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τις Εγκληματολογικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
θα δημιουργηθεί ώστε να συνδεθούν όλα τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν την Εργαλειοθήκη Εγκληματολογικών Επιστημών